Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko za rok 2018

V souladu se zákonem č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem 128/2000 Sb. o obcích, oba v platném znění, zveřejňujeme závěrečný účet hospodaření Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko za rok 2018.

Závěrečný účet bude projednán na 104. zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko dne 10.5.2019

Případné dotazy k návrhu závěrečného účtu je možno provést na E-mailové adrese: kralova@dsojaromersko.cz nebo při projednávání na zasedání valné hromady.

V tabulce naleznete podklady k závěrečnému účtu

Návrh ZÚ za r.2018   vyvěšeno sejmuto
FIN-2-12M ke stažení zde 23.4.2019 10.5.2019
Příloha ke stažení zde 23.4.2019 10.5.2019
Rozvaha ke stažení zde 23.4.2019 10.5.2019
Výkaz zisků a ztrát ke stažení zde 23.4.2019 10.5.2019
Zápis 2018 ke stažení zde 23.4.2019 10.5.2019
Závěrečný účet 2018 ke stažení zde 23.4.2019 10.5.2019
Přezkum hospodaření za r. 2018 ke stažení zde 23.4.2019 10.5.2019

Závěrečný účet byl schválen na 104. zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko dne 10.5.2019

Schválený ZÚ za rok 2018     zveřejněno
FIN-2-12M ke stažení zde schváleno na 104. VH DSO dne 10.5.2019 14.5.2019
Příloha ke stažení zde schváleno na 104. VH DSO dne 10.5.2019 14.5.2019
Rozvaha ke stažení zde schváleno na 104. VH DSO dne 10.5.2019 14.5.2019
Výkaz zisků a ztrát ke stažení zde schváleno na 104. VH DSO dne 10.5.2019 14.5.2019
Zápis 2018 ke stažení zde schváleno na 104. VH DSO dne 10.5.2019 14.5.2019
Závěrečný účet 2018 ke stažení zde schváleno na 104. VH DSO dne 10.5.2019 14.5.2019
Přezkum hospodaření za r. 2018 ke stažení zde schváleno na 104. VH DSO dne 10.5.2019 14.5.2019