Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výsledky rozborů vody

 

voda-7.jpgČetnost a rozsah prováděných

kontrol je dána vyhláškou 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kontroly jakosti pitné vody jsou zajištěny oprávněnou laboratoří. O kontrolách je pořízen protokol v elektronické podobě přímo oprávněnou laboratoří, který je neprodleně předán v elektronické podobě do informačního systému Pitná voda "PiVo".

 

Počet kontrol je stanoven v souladu s citovanou vyhláškou:

1x úplný rozbor/rok

3x krácený rozbor/rok

Rozsah úplného a kráceného rozboru je určen přílohou č.5 citované vyhlášky

 

Výsledky rozborů pitné vody v Hořenicích a v Semonicích 

 

Hořenice - krácený rozbor - únor r.2014

Semonice - krácený rozbor - březen r.2014

Hořenice - krácený rozbor - květen r.2014

Semonice - krácený rozbor - srpen r.2014

Hořenice - úplný rozbor - listopad r.2014 - 1.část

Hořenice - úplný rozbor - listopad r.2014 - 2.část

Semonice - krácený rozbor - únor r.2015

Hořenice - krácený rozbor - květen 2015

Semonice - krácený rozbor - srpen2015

Hořenice - úplný rozbor - listopad 2015

Semonice KR - únor 2016

Hořenice KR - květen 2016

Semonice KR - srpen 2016

Hořenice- úpný rozbor- listopad 2016

Semonice KR - únor 2017

Hořenice KR - květen 2017

Semonice KR - srpen 2017

Hořenice - úpný rozbor - listopad 2017

Semonice KR - únor 2018